رستوران

رستوران اورنجیک – بلوار فردوس

۱۳۹۹/۳/۲۵ ۵:۲۸:۵۷

میکروسمنت رستوران اورنجیک - بلوار فردوس به دلیل نظارت دائمی فنی و کیفی تیم مهندسی شرکت فیروزه فام پارس بر متریال و اجرا و نیز ثبات کیفیت، اجرای پوشش میکروسمنت تمام دیوارها، نمای بیرونی و کفپوش رستوران اورنجیک واقع در بلوار فردوس به این شرکت سپرده شد. اجرای میکروسمنت با تنوع رنگ (طوسی، [...]

رستوران اورنجیک – بلوار فردوس ۱۳۹۹/۳/۲۵ ۵:۲۸:۵۷