نمای سازه

تفاوت پوشش میکروسمنت با پولیش سیمان چیست؟

۱۳۹۹/۵/۲۶ ۴:۳۷:۱۶

تفاوت پوشش میکروسمنت با پولیش سیمان - با گذشت مدت زمان کوتاهی از ساخت و آغاز بهره برداری از یک بنا، بایستی به فکر تعمیر و مرمت فضای مورد نظر باشیم. یکی از مهمترین قسمت های یک فضای عمرانی که به مراقبت بیشتری نیاز دارد، سطوح کف و دیوار است. همانطور که در بخش [...]

تفاوت پوشش میکروسمنت با پولیش سیمان چیست؟ ۱۳۹۹/۵/۲۶ ۴:۳۷:۱۶