گرمایش از کف

آیا می توان سطوح گرمایش از کف را با میکروسمنت ها پوشش داد

۱۳۹۹/۳/۲۵ ۵:۲۷:۱۴

در ایران، به عنوان یک کشور چهار فصل، در حین طراحی و ساخت تمامی فضاهای مسکونی و تجاری به سیستم گرمایشی نیز فکر می شود. تا کنون سیستم های گرمایشی مختلفی، از جمله سوزاندن هیزم و کود حیوانی به عنوان ابتدایی ترین روش گرم کردن، چراغ و بخاری نفت سوز، گرمکن های برقی و [...]

آیا می توان سطوح گرمایش از کف را با میکروسمنت ها پوشش داد ۱۳۹۹/۳/۲۵ ۵:۲۷:۱۴